Twoje punkty R
Zamknij [X]
Przykładowa wiadomość ...

Papież: z kryzysu należy wychodzić lepszym

A.N. 19:56 19 sierpnia 2020
Franciszek kontynuował cykl katechez poświęcony wyzwaniom jakie postawiła przed ludzkością pandemia.flickr
–Niech Pan nam pomoże, niech obdarzy nas siłą, aby wyjść z kryzysu lepszymi odpowiadając na potrzeby dzisiejszego świata– powiedział Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej, poświęconej wyzwaniom, jakie postawiła przed ludzkością pandemia koronawirusa.

Podczas audiencji Ojciec Święty zwrócił uwagę, że kryzys związany z COVID-19 pogłębił nierówności i dyskryminację ubogich. Jak podkreślił świat zmaga się także z wirusem niesprawiedliwości społecznej, nierównych szans oraz marginalizacji i wykluczenia. Wskazywał, że opcja na rzecz ubogich została postawiona w centrum Ewangelii, znajduje się w samym sercu orędzia głoszonego przez Jezusa.

– Pandemia oznacza kryzys, a z kryzysu nie wychodzi się takimi samymi: wychodzimy lepszymi lub gorszymi. Powinniśmy wyjść lepszymi, aby naprawić niesprawiedliwości społeczne i powstrzymać degradację środowiska. Dziś mamy szansę zbudować coś innego – mówił Franciszek.

– Możemy na przykład rozwijać gospodarkę opartą na integralnym rozwoju ubogich, a nie na opiekuńczości – podkreślił Papież. – Przez to nie chcę potępiać opiekuńczości: dzieła pomocowe są potrzebne. Pomyślmy o wolontariacie, który np. stanowi jedną z najpiękniejszych struktur, jakimi dysponuje Kościół. To jest potrzebne, rozwijać dzieła pomocowe, ale powinniśmy pójść dalej, rozwiązywać problemy, które zmuszają nas potem do opiekuńczości – zaznaczył.

Ojciec Święty zauważył, powinno zmienić się myślenie o gospodarce i rynku pracy. W centrum powinni znaleźć się ludzie ubodzy, a nie zysk za wszelką cenę. – Jeśli wirus miałby ponownie nasilić się w świecie niesprawiedliwym wobec ubogich i najsłabszych, to powinniśmy zmienić ten świat – zaznaczył Franciszek.

– Za przykładem Jezusa, lekarza integralnej miłości Bożej, czyli uzdrowienia fizycznego, społecznego i duchowego (por. J 5, 6-9); tak właśnie wyglądało uzdrowienie, którego dokonywał Jezus – dodał.

– Musimy działać już teraz, aby uzdrowić epidemie spowodowane przez małe, niewidoczne wirusy i uzdrowić te, spowodowane przez wielkie i widzialne niesprawiedliwości społeczne. Proponuję, aby uczynić to wychodząc od miłości Boga, stawiając peryferie w centrum, a najmniejszych na pierwszym miejscu. Nie zapominajmy o kryteriach według których będziemy sądzeni, Ewangelia św. Mateusza, rozdział 25. Podejmijmy te słowa w praktyce wychodząc z pandemii. Rozpocznijmy od tej konkretnej miłości – jak mówi Ewangelia. Wychodząc z tej miłości, zakotwiczonej w nadziei i ugruntowanej w wierze, możliwy będzie zdrowszy świat – powiedział Ojciec Święty.

 

 

Źródło: Vatican News

Wczytuję ocenę...


Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa
Wczytuję komentarze...
Najnowsze